ซาอุดิอาระเบียสร้างเมืองใหม่แห่งอนาคต ฝนเทียม พระจันทร์เทียม หุ่นยนต์แม่บ้าน กลั่นน้ำทะเลเป็นน้ำจืด ใช้พลังงานสะอาด แท็กซี่บินได้ กล้องตามติดทุกคนทุกเวลา