ปฏิบัติการระดับชาติจีน: ลดขยะอาหาร จับข้าราชการใช้เงินสาธารณะฟุ่มเฟือย ชีวิตดีขึ้นทุกวัน ก็ไม่มีสิทธิ์กินทิ้งขว้าง ยังมีคนจนหลายล้านถูกทิ้งไว้ข้างหลัง

โซเชียลมีเดียปรับสู่โซเชียลคอมเมิร์ซ Facebook Shops ตลาดธุรกิจขนาดเล็ก ใช้เทคโนโลยีเฟซบุ๊กขายของออนไลน์ ใช้ AR ทดลองหาประสบการณ์ก่อนซื้อ