นาซาให้ทุนนักวิทยาศาสตร์ฮาวาร์ด ศึกษาความก้าวหน้าเทคโนโลยีเอเลี่ยน สแกนท้องฟ้า หามลพิษในบรรยากาศ ถ้ามีอารยธรรม อาจใช้พลังงานโซลาร์

ไฮสปีดอินเตอร์เน็ตจากอวกาศเป็นจริง เริ่มเจาะเข้าพื้นที่ บริการไม่ดี ราคาแพง อนาคตจะให้บริการครอบคลุมทั่วโลก รายได้ SpaceX พาคนไปดาวอังคาร