เครือข่ายอินเตอร์เน็ตยานพาหนะโลก รถโดยสาร รถบรรทุก เครื่องบิน เรือ สเปซเอ็กซ์ส่งสัญญาณอินเตอร์เน็ตไปได้ทุกที่บนโลก