คำแนะนำการลงทุนในหุ้นจาก วอร์เรน บัฟเฟตต์ เลือกบริษัทที่มีความสามารถในการแข่งขัน ลงทุนระยะยาว อดทน เลือกสิ่งที่รู้ ทีมผู้บริหารดี มูลค่าบริษัทต่ำกว่าราคาตลาด มีหนี้สินต่ำ