Amity บริษัทเทคโนโลยีสัญชาติไทยเพียงหนึ่งเดียว ได้รับการจัดอันดับโดย ไฟแนนเชียล ไทมส์ ให้เป็นหนึ่งในบรรดา “บริษัทที่เติบโตเร็วที่สุดในยุโรป”