แว่นทหารอเมริกัน มองผ่านกำแพงได้ มุมมอง 360 องศา เห็นได้ในความมืด ขณะจ้องเป้าหมาย เรียกดูข้อมูลอื่นได้ ขอคำแนะนำยุทธวิธีเพื่อตอบโต้ศัตรู