Universal Basic Income แจกเงินทุกคน หมดปัญหาพลเมืองจน จนไม่มีจะกิน ในอนาคตอาจเป็นเรื่องจำเป็นต้องทำ คนดังสายเทคฯ เห็นด้วยกับแนวคิดนี้

เทคโนโลยีเปลี่ยน พฤติกรรมคนเปลี่ยน มันกำหนด สังคม เศรษฐกิจ การเมือง คนรุ่นใหม่ยุคดิจิทัล เป็นอย่างที่เขาเป็น ผู้ใหญ่อาจมีปัญหา ปรับตัวไม่ทันเด็ก