COVID-19 ทำให้อากาศประเทศจีนดีขึ้น ธุรกิจ โรงงาน หยุดยาว PM2.5 ลดลง คนอาจตายจากมลพิษอากาศลดลง

ภาพถ่ายผ่านดาวเทียมประเทศจีนจากนาซ่า เปรียบเทียบให้เห็นความแตกต่างระหว่างช่วงวันที่ 1-20 มกราคม 2020 ซึ่งยังมีการทำงานปกติ และช่วงวันที่ 10-25 กุมภาพันธ์ 2020 ซึ่งเป็นช่วงที่จีนหยุดทำงานกันทั้งประเทศ เพื่อลดการแพร่ระบาดของ COVID-19

NASA และ ESA (European Space Agency) ใช้ Pollution Monitoring Satellites หรือดาวเทียมตรวจวัดมลพิษทางอากาศ เพื่อวัดความหนาแน่นของ Nitrogen Dioxide (NO2) ก๊าซซึ่งได้จากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงที่เกิดจาก รถยนต์ รถบรรทุก รถเมล์ โรงงานอุตสาหกรรม และโรงไฟฟ้า

NO2 หรือก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ คือ หนึ่งในสารตั้งต้นของ PM2.5 เป็นก๊าซสีน้ำตาลแดงที่เกิดจากกระบวนการสันดาปของเครื่องยนต์

ภาพเปรียบเทียบจากทั้งสองช่วงเวลา แสดงให้เห็นชัดเจนถึงความแตกต่างของมลพิษทางอากาศที่จีนได้รับจากเศรษฐกิจที่ดีในช่วงที่ยังต้องทำงานกันตามปกติ

ช่วงปลายปี 2019 หมอในอู่ฮั่นต้องรักษาคนไข้ที่ป่วยจากโรคปอดบวมจำนวนมากโดยไม่รู้สาเหตุ และหลังจากนั้นไม่นานนักวิจัยได้ยืนยันว่าสาเหตุมาจากโคโรน่าไวรัสตัวใหม่ หรือ COVID-19

ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม 2020 ทางการจีนสั่งปิดเมืองอู่ฮั่น ไม่ยอมให้มีการเดินทางทั้งเข้าและออกจากอู่ฮั่นเพื่อลดการแพร่ระบาดของไวรัส

แม้จะมีการกักกันและหาทางป้องกันการแพร่ระบาดเต็มที่ แต่ทำได้ช้าเกินไป ปัจจุบัน COVID-19 ได้แพร่กระจายไปทั่วโลก

นักวิทยาศาสตร์จากนาซ่าซึ่งเฝ้าตรวจเช็คมลพิษในอากาศของทั่วโลกอธิบายให้ฟังว่า ปรากฎการณ์ที่ก๊าซพิษไนโตรเจนไดออกไซด์ในประเทศจีนลดหายไปมากขนาดนี้ เป็นสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน

การลดลงของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในประเทศจีนจากการหยุดงานเป็นเดือนในคราวนี้ นอกจากการกักกันคนเพราะ COVID-19 ยังเป็นผลต่อเนื่องจากวันหยุดยาวของธุรกิจและโรงงานในช่วงตรุษจีนด้วย

โดยปกติของทุกปีในประเทศจีน จำนวน NO2 จะลดลงในช่วงวันหยุดตรุษจีนเสมอ แต่คราวนี้หยุดยาวขึ้น ทำให้อากาศพิษลดความหนาแน่น มีช่วงเวลาฟื้นฟูตัวเองมากขึ้น

คำสั่ง หยุดงาน หยุดเรียน ห้ามเดินทาง และการกักกันตัว ของทางการจีน ทำให้คนจีนหลายร้อยล้านคนต้องอยู่แต่ในบ้าน ออกนอกบ้านเท่าที่จำเป็นเท่านั้น มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจเช็คอุณหภูมิของประชาชนจีนในแหล่งชุมชนเกือบทุกแห่ง

ในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2020 กรุงปักกิ่งประกาศอย่างเป็นทางการให้พลเมืองที่เดินทางกลับมาจากเมืองอื่นต้องกักตัวเองอยู่แต่ในบ้านนาน 14 วัน

การชะลอตัวทางเศรษฐกิจของประเทศจีน และทั่วโลกเป็นสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นอย่างไม่ต้องสงสัย

แม้ว่าจะมีคนตายในประเทศจีนจากโคโรน่าไวรัสหลายพันคน แต่ความพยายามเพื่อหยุดการแพร่ระบาดของเชื้อโรคทำให้มลพิษทางอากาศในประเทศจีนลดลง ซึ่งในแต่ละปีมีคนจีนตายจากมลพิษทางอากาศมากถึง 1.1 ล้านคน

มลพิษทางอากาศในประเทศจีนที่ดีขึ้นในช่วงนี้ อาจทำให้คนจีนตายจากก๊าซพิษน้อยลง

ภาพของสภาพอากาศที่แตกต่าง มลพิษที่น้อยลงและมากขึ้น ทำให้รู้แจ้งเห็นชัดว่า…

ความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้น ต้องแลกด้วยสุขภาพที่แย่ลง และบางคนอาจต้องแลกด้วยชีวิต!!!

https://earthobservatory.nasa.gov/images/146362/airborne-nitrogen-dioxide-plummets-over-china

https://www.cnbc.com/2020/03/02/nasa-images-chinas-air-pollution-decreased-amid-coronavirus-measures.html

 

Leave a Reply