โรโบคอปจีน ใส่หมวกกันน็อกอัจฉริยะ สแกนตรวจวัดอุณหภูมิได้ไกล 5 เมตร ใช้เทคโนโลยีไฮเทคตรวจหา COVID-19 AI, AR Glasses, Infrared, 5G, Wi-Fi

หมวกกันน็อกอัจฉริยะที่ตำรวจใส่อยู่นี้ เป็นของบริษัทสตาร์ทอัพในเซิ่นเจิ้น Kuang-Chi Technology เป็นอุปกรณ์ที่สามารถตรวจวัดอุณภูมิคนเดินถนนในฝูงชนที่อยู่ในระยะไกล 5 เมตรได้อย่างรวดเร็ว แบตเตอรี่ชาร์จครั้งเดียวใช้ได้นาน 8 ชั่วโมง

ใช้กล้องอินฟาเรดส่องเข้าหาคนเพื่อตรวจวัดอุณหภูมิแล้วจะมีตัวเลขแสดงอุณหภูมิของแต่ละคนให้เห็นทันที สกรีนหาคนที่มีไข้สูงจากคนนับร้อยโดยใช้เวลาน้อยกว่าสองนาที ไม่ต้องเรียกใครให้หยุดตรวจ สแกนคิวอาร์โคดได้ และมีเทคโนโลยี AI ที่สามารถจดจำใบหน้าคน

หากเจอใครที่มีอุณภูมิสูงเกิน 37.5 องศาเซลเซียส หมายถึงคนที่เป็นไข้และมีความเสี่ยงที่จะเป็นผู้ติดเชื้อ COVID-19

ใช้เทคโนโลยีไฮเทคหลายอย่างมาใช้ประกอบพร้อมกัน

-Infrared Camera กล้องอินฟาเรดตรวจวัดอุณภูมิคนได้แบบรีโมท

-AR Glasses แว่นตาอัจฉริยะที่แสดงข้อมูลให้เห็นผ่านแว่น

-AI, Facial Recognition ระบบจดจำใบหน้าที่ช่วยทำให้รู้ว่าคนที่กำลังตรวจวัดอุณหภูมิอยู่เป็นใคร

-Wi-Fi, Bluetooth และ 5G ในการเชื่อมต่ออุปกรณ์กับฐานข้อมูล

หมวกกันน็อกอัจฉริยะมีน้ำหนักเบา และเป็นเทคโนโลยีที่ Kuang-Chi Technology พัฒนาร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจีน

รัฐบาลจีนให้การสนับสนุนเทคโนโลยีไฮเทค

อนาคตที่จีนจะเป็นผู้นำเทคโนโลยีโลก ดูเหมือนจะใกล้เข้ามาทุกที…..

http://www.kuang-chi.com/en/index.php?ac=article&at=list&tid=285

https://www.scmp.com/tech/article/3052879/chinese-police-now-have-ai-helmets-temperature-screening

.

Leave a Reply