ถ่านหิน ฆ่าคนตายปีละ 800,000 คน ปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้โลก 20% เลิกใช้โรงไฟฟ้าถ่านหินที่มีอยู่เร็วขึ้น ไม่สร้างใหม่ หันมาใช้พลังงานสะอาด

World Economic Forum รายงานให้เห็นถึงความเลวร้ายของถ่านหินที่ส่งผลต่อประชาชนทั่วโลก และแนะนำวิธีการที่จะหยุดใช้มัน

โรงไฟฟ้าถ่านหิน เป็นแหล่งมลพิษทางอากาศที่ใหญ่ที่สุดในโลก คิดเป็น 20% ของก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยให้คนทั้งโลกได้สูดดมกัน

มีการคำนวณว่า ในแต่ละปีมีคนตายก่อนเวลาอันควรทั่วโลกประมาณ 800,000 คน โดยเป็นสาเหตุที่เกิดจากโรงไฟฟ้าถ่านหินโดยตรง

นับถึงปัจจุบัน มีคนตายจากโควิด-19 รวม 653,998 คน ยังเป็นตัวเลขที่ต่ำกว่าการตายจากถ่านหิน

มลพิษทางอากาศทำให้คนจำนวนมากมีปัญหาระบบทางเดินหายใจ ทำให้ร่างกายอ่อนแอ และถูกโจมตีจากไวรัสง่ายขึ้น

สัดส่วนของพลังงานในรูปแบบต่างๆที่มีการสำรวจรวบรวมในปี 2018 คือ

-ถ่านหิน 38%

-ก๊าซ 23%

-ไฮโดรและอื่นๆ 19%

-นิวเคลียร์ 10%

-โซลาร์และลม 7%

-น้ำมัน 3%

แม้ว่าพลังงานสะอาดจะเริ่มมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นต่อเนื่องทุกปี แต่ยังเร็วไม่พอ

ถ้าอยากให้โลกน่าอยู่ขึ้น สิ่งที่ต้องรีบทำ คือ

-รีไทร์โรงไฟฟ้าถ่านหินที่มีอยู่ให้เร็วขึ้น แทนที่จะใช้กันนาน 30–40 ปี ลดเหลือ 10–15 ปี

-หยุดสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินแห่งใหม่ทั่วโลก

-ลงทุนสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดมากขึ้น

ผลการศึกษาพบว่า ประเทศกำลังพัฒนาเลิกใช้ถ่านหินได้ช้ากว่าประเทศที่พัฒนาแล้ว

เกือบทุกประเทศทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทย ได้ลงนามใน Paris Agreement แล้ว มีการตั้งเป้าไว้ว่า ภายในปี 2050 จะไม่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสร้างมลพิษทางอากาศให้กับโลก แต่สหรัฐอเมริกาในยุค โดนัลด์ ทรัมป์ ได้ถอนตัวออกจากข้อตกลงนี้แล้ว

การกำหนดทิศทางให้โลกหันไปใช้พลังงานสะอาดเป็นสิ่งที่รัฐบาลในประเทศต่างๆต้องเป็นผู้ลงมือทำ

ในฐานะประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ประเทศที่เป็นประชาธิปไตยซึ่งสามารถเลือกผู้แทนหรือผู้นำประเทศได้ เราต้องช่วยกันสนับสนุนนักการเมืองที่ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง

คนรุ่นนี้ต้องช่วยกันหยุดความเลวร้ายให้หมดไปที่รุ่นเรา อย่าส่งต่อเรื่องแย่ๆไปเป็นภาระของคนรุ่นต่อไป!!!

https://en.wikipedia.org/wiki/World_energy_consumption#:~:text=In%202014%2C%20the%20share%20of,energy%20fuels%20for%20generating%20electricity.

https://www.weforum.org/videos/this-is-how-damaging-coal-is-to-the-planet

Leave a Reply