ไทยต้องตรวจหาคนติดโควิด-19 มากขึ้น อัตราการตายคนเอเชียต่ำกว่าตะวันตก สูงอายุ มีโรคประจำตัว ล็อกดาวน์ตัวเอง

รายงานตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของหลายประเทศ ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง!!!

จำนวนการทดสอบการติดเชื้อของประเทศที่มียอดผู้ติดเชื้อสูงเกือบทั้งหมดเป็นประเทศที่มีการตรวจหาคนที่ติดเชื้อโควิด-19 จำนวนมาก

มีบางประเทศที่มีจำนวนการตรวจเชื้อเกิน 100% เพราะมีหลายคนที่ตรวจหาเชื้อโควิด-19 มากกว่า 1 ครั้ง

นับถึงวันที่ 5-01-2020 ข้อมูลจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่น่าเชื่อถือ โดยพิจารณาจากจำนวนการตรวจเมื่อเทียบกับจำนวนประชากรในประเทศที่มีสัดส่วนสูง เช่น

สหรัฐอเมริกา

-จำนวนผู้ติดเชื้อ 21,353,051 คน

(ติดเชื้อ 64,317 คน ต่อประชากร 1 ล้านคน)

-มีการตรวจหาเชื้อแล้ว 260,228,941 คน

(ตรวจ 78.38% ของประชากรทั้งประเทศ)

สหราชอาณาจักร

-จำนวนผู้ติดเชื้อ 2,713,563 คน

(ติดเชื้อ 39,865 คน ต่อประชากร 1 ล้านคน)

-มีการตรวจหาเชื้อแล้ว 56,665,511 คน

(ตรวจ 83.24% ของประชากรทั้งประเทศ)

อิสราเอล -จำนวนผู้ติดเชื้อ 448,173 คน

(ติดเชื้อ 48,727 คน ต่อประชากร 1 ล้านคน)

มีการตรวจหาเชื้อแล้ว 8,255,440 คน

(ตรวจ 89.76% ของประชากรทั้งประเทศ)

สิงคโปร์

-จำนวนผู้ติดเชื้อ 58,721 คน

(ติดเชื้อ 9,997 คน ต่อประชากร 1 ล้านคน)

มีการตรวจหาเชื้อแล้ว 5,426,351 คน

(ตรวจ 92.95% ของประชากรทั้งประเทศ)

ประเทศจีนซึ่งเป็นประเทศแรกที่มีข่าวการระบาดของโควิด-19 นับถึงปัจจุบัน มีรายงานจำนวนผู้ติดเชื้อรวม 87,183 คน โดยมีการตรวจเชื้อจากคน 160,000,000 คน หรือเท่ากับ 11.12% ของประชากรทั้งประเทศที่มีอยู่ 1,439,323,776 คน

มีการตั้งข้อสังเกตว่า ตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในประเทศจีน ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง จีนอาจมีการปกปิดตัวเลข

เมื่อเร็วๆนี้ มีการตรวจคนจีนในอู่ฮั่นแล้วพบว่า มีสัดส่วนของคนที่มีแอนตี้บอดี้โควิด-19 มากกว่า 4% ซึ่งหมายถึงเป็นคนที่เคยติดเชื้อมาก่อน

หากมีการตรวจสอบหาคนติดเชื้อโควิด-19 ทุกคนในประเทศจีน ตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในประเทศจีนนับถึงปัจจุบัน น่าจะมีไม่ต่ำกว่า 7-8 แสนคน

รายงานล่าสุดจาก worldometers แจ้งว่า ประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 รวม 8,439 คน ทั้งนี้เป็นการทดสอบหาคนติดเชื้อจากประชากรรวม 1,217,873 คน คิดเป็น 1.74% ของประชากรทั้งประเทศไทยที่มีอยู่ 69,889,952 คน

หากมีการตรวจเชื้อหาคนติดเชื้อโควิด-19 ในประเทศไทยมากกว่านี้ จำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่แท้จริง ต้องแตกต่างจากนี้อย่างมาก!!!

ถ้าไม่มีข้อมูลที่ถูกต้องตรงตามความเป็นจริง การแก้ปัญหาให้ได้ผลดีและน่าเชื่อถือ เป็นเรื่องที่ทำได้ยาก!!!

การตรวจหาผู้ติดเชื้อให้มากที่สุด เป็นสิ่งที่ประเทศไทยควรกระทำโดยเร็ว

จำนวนการตรวจสอบหาผู้ติดเชื้อโควิด-19 โดยเทียบจากประชากร 1 ล้านคน ของประเทศในเอเชีย ซึ่งมีการตรวจมากกว่าประเทศไทย ซึ่งมีการตรวจเพียง 17,426 คน ต่อประชากร 1 ล้านคน คือ

-บังกลาเทศ 19,770 คน

-กัมพูชา 20,282 คน

-อินโดนีเซีย 27,334 คน

-ปากีสถาน 30,865 คน

-เมียนมา 34,519 คน

-ญี่ปุ่น 39,223 คน

-ฟิลิปปินส์ 61,946 คน

-เนปาล 66,405 คน

-เกาหลีใต้ 86,551 คน

-อิหร่าน 92,634 คน

-มาเลเซีย 105,462 คน

-จีน 111,163 คน

-อินเดีย 127,282 คน

-บรูไน 190,562 คน

-ฮ่องกง 737,073 คน

-สิงคโปร์ 923,809 คน

สำหรับประเทศในเอเชียที่มีการตรวจเชื้อหาโควิด-19 จำนวนน้อยกว่าประเทศไทยเมื่อเทียบจากประชากร 1 ล้านคน มีเพียง 3 ประเทศ คือ

-ไต้หวัน 5,353 คน

-ลาว 12,717 คน

-เวียดนาม 14,640 คน

ประเทศที่มีอัตราการตายของผู้ติดเชื้อโควิด-19 สูง โดยคิดเป็นจำนวนที่ตายเมื่อเทียบกับประชากร 1 ล้านคน คือ

-ซานมารีโน 1,825 คน

-เบลเยี่ยม 1,700 คน

-สโลวีเนีย 1,365 คน

-บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา 1,263 คน

-อิตาลี 1,253 คน

-นอร์ทมาซิโดเนีย 1,224 คน

-เปรู 1,141 คน

-บัลแกเรีย 1,132

-สาธารณรัฐเช็ก 1,126 คน

-สหราชอาณาจักร 1,108 คน

-มอนเตเนโกร 1,102 คน

-สเปน 1,092 คน

-อเมริกา 1,091 คน

-อันดอร์รา 1,086 คน

-ลิกเตนสไตน์ 1,074 คน

-ฮังการี 1,034 คน

-โคเอเชีย 1,008 คน

-ฝรั่งเศส 1,001 คน

-อาร์มีเนีย 966 คน

-ปานามา 965 คน

-บราซิล 922 คน

-สวิตเซอร์แลนด์ 911 คน

อัตราการตายคนติดโควิด-19 ที่อยู่ในเอเชีย มีต่ำมาก เมื่อเทียบกับการตายในประชากร 1 ล้านคน มีการตายในประเทศต่างๆ ในเอเชีย ดังนี้ คือ

-อิหร่าน 658 คน

-อินเดีย 108 คน

-ฟิลิปปินส์ 84 คน

-อินโดนีเซีย 83 คน

-เนปาล 64 คน

-เมียนมา 50 คน

-บังกลาเทศ 46 คน

-ปากีสถาน 47 คน

-ญี่ปุ่น 29 คน

-เกาหลีใต้ 20 คน

-ฮ่องกง 20 คน

-มาเลเซีย 15 คน

-ศรีลังกา 10 คน

-บรูไน 7 คน

-สิงคโปร์ 5 คน

-จีน 3 คน

-ไทย 0.9 คน

-เวียดนาม 0.4 คน

-ไต้หวัน 0.3 คน

-กัมพูชา 0 คน

-ลาว 0 คน

ประเทศไทยในวันนี้กำลังตื่นตระหนกกับการระบาดรอบใหม่ของโควิด-19 แนวทางการรับมือที่ใช้มาตรการรุนแรง จะส่งผลกระทบทำให้เกิดปัญหาทางเศรษฐกิจ

ถ้าภาครัฐสามารถเยียวยาความเดือดร้อนให้ประชาชนทุกคนได้จริง ก็ควรใช้มาตรการล็อกดาวน์จริงจังเพื่อให้ปัญหาการระบาดของไวรัสลดลงหรือหมดไปโดยเร็ว

แต่ถ้าไม่สามารถเยียวยาคนไทยได้ทั่วถึงทุกคน คนชั้นกลางและล่างประมาณ 90 เปอร์เซ็นต์ จะมีปัญหาทางเศรษฐกิจเอาตัวรอดในวิกฤติครั้งนี้ได้ยาก

หากวิเคราะห์ตามข้อมูล สิ่งที่รัฐบาลควรทำ และข้อปฏิบัติที่ประชาชนต้องหาทางป้องกันตัวเองจากโควิด-19 ในยามนี้ เช่น

-สวมหน้ากากอนามัย รักษาระยะห่างทางสังคม 1.5 – 2 เมตร ทำความสะอาดมือบ่อยๆ

-ร้านค้า ธุรกิจ ต้องให้บริการโดยคำนึงถึงการรักษาระยะห่างทางสังคม 1.5 – 2 เมตร

-การขนส่งสารสาธารณะ ให้บริการกับผู้คนต้องคำนึงถึงการรักษาระยะห่างทางสังคม 1.5 – 2 เมตร ซึ่งเป็นเรื่องที่ทำได้ยากมาก ประชาชนที่ไม่อยากเสี่ยงควรหลีกเลี่ยงการใช้ขนส่งสาธารณะ

-เมื่ออยู่ในที่ชุมชน ใกล้ผู้คน ควรหลีกเลี่ยงการพูดคุย ปิดปากเมื่อไอหรือจาม

-วิเคราะห์จากตัวเลขผู้ตายจากการติดเชื้อโควิด-19 ในประเทศไทย กลุ่มเสี่ยงสูง คือ ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป และผู้ที่มีปัญหาสุขภาพส่วนตัวเป็นโรค เบาหวาน ความดันโลหิตสูง กลุ่มเสี่ยงสูงเหล่านี้เป็นกลุ่มที่ควรล็อกดาวน์ตัวเองมากที่สุด

วัคซีน คือ ทางแก้ปัญหาที่ดีที่สุด แต่ในยามนี้ยังไม่มีวัคซีน ประชาชนต้องหาทางป้องกันและลดความเสี่ยงกันเองก่อน…

https://www.worldometers.info/coronavirus/…

https://www.hfocus.org/content/2020/04/19037

https://mgronline.com/china/detail/9630000133295

https://www.who.int/…/diseases/novel-coronavirus-2019…

Leave a Reply