เทคโนโลยีใหม่ แปลงพลาสติกเหลือใช้เป็นส่วนผสมน้ำมันเครื่องบินใน 1 ช.ม.

ขยะพลาสติกล้นโลก เป็นปัญหามานานหลายทศวรรษ มีความพยายามจะนำขยะพลาสติกมารีไซเคิลเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่อยู่ตลอดมา แต่มีปัญหาเรื่องความไม่คุ้มค่าทางเศรษฐกิจ

ใช้พลาสติกใหม่ ต้นทุนถูกกว่าเอาขยะพลาสติกเก่ามาใช้ใหม่

วันนี้ ทีมนักวิจัยจาก Washington State University ได้พัฒนานวัตกรรมใหม่ในการเปลี่ยน Polyethylene ซึ่งใช้กันทั่วไปในการทำพลาสติก มาแปลงเป็นส่วนผสมสำหรับน้ำมันเครื่องบิน และผลิตภัณฑ์ที่มีค่าอื่นๆ มีวิธีการนำพลาสติกกลับมาใช้ใหม่ได้ง่าย และประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากกว่าวิธีการเก่าๆที่เคยทำกันมา

วิธีการรีไซเคิลพลาสติกส่วนใหญ่ ทำได้โดยการหลอมและขึ้นรูปใหม่ ซึ่งเป็นวิธีการที่ไม่คุ้มค่า และได้วัสดุที่มีคุณภาพต่ำ ที่ผ่านมายังไม่มีเทคนิคไหนที่มีความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจอย่างแท้จริง

นักวิจัยจาก WSU ได้พัฒนากระบวนการเร่งปฏิกิริยาเพื่อเปลี่ยนโพลีเอทิลีนเป็นน้ำมันเครื่องบิน และน้ำมันหล่อลื่นที่มีมูลค่าสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กระบวนการนี้ ทำได้โดยใช้รูทีเนียม (Ruthenium) กับตัวเร่งปฏิกิริยาคาร์บอนและตัวทำละลายที่ใช้กันทั่วไป

เทคนิคการทำโดยละเอียด ยังเป็นความลับ แต่มีการเปิดเผยว่าใช้เวลาในการทำเพียงหนึ่งชั่วโมง

ใช้อุณหภูมิไม่เกิน 220 องศาเซลเซียสในการแปลงพลาสติกประมาณ 90% ให้เป็นส่วนผสมของเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องบิน หรือผลิตภัณฑ์ไฮโดรคาร์บอนอื่นๆ

ทางทีมวิจัยกำลังศึกษาเพิ่มเติม เพื่อใช้เทคนิคเดียวกันนี้สำหรับการรีไซเคิลพลาสติกชนิดอื่นๆ

ในอุตสาหกรรมรีไซเคิล ต้นทุนการรีไซเคิลเป็นกุญแจสำคัญที่จะทำให้ประสบความสำเร็จ

การค้นพบนวัตกรรมใหม่ครั้งนี้ ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการนำเทคโนโลยีใหม่ไปใช้ในเชิงพาณิชย์ และขบวนการต่อไปจะได้เห็นการยกระดับ สร้างเป็นธุรกิจที่เติบโตได้ในอนาคต

https://www.inceptivemind.com/new-technology-converts-waste-plastics-jet-fuel-ingredients-hour/19167/

Leave a Reply