มารี กูว์รี ผู้หญิงเปลี่ยนโลก ค้นพบรังสีเรเดียมใช้ยับยั้งการขยายตัวของมะเร็ง ให้ผลงานเป็นสาธารณะ รับรางวัลโนเบล2ครั้ง ต้องตายเพราะทำงานกับรังสีเรเดียมมายาวนาน

มือถือเทียบกับคอมพิวเตอร์เครื่องแรกของโลก ถูกกว่า1.7หมื่นเท่า เล็กกว่า40 ล้านเท่า กินไฟน้อยกว่า 4 แสนเท่า เบากว่า1.2 แสนเท่า แต่ประสิทธิภาพดีกว่า1,300เท่า