เมื่อฉีดวัคซีนได้ 70% ของประชากร อาจยังไม่ได้ Herd Immunity 70% ต้องคำนวณประสิทธิภาพวัคซีนด้วย

เป้าหมายรัฐบาลไทยเรื่องวัคซีนโควิด-19 คือ ฉีดให้ได้ 100 ล้านโดสภายในสิ้นปี 2021 เพื่อสร้าง Herd Immunity หรือภูมิคุ้มกันหมู่ให้ได้ 70%

แต่มีตัวแปรหลายอย่างที่อาจทำให้ไม่ได้ผลตามเป้าหมายที่วางไว้

ปัญหาแรก คือ ความล่าช้าของวัคซีน ยังมีข่าวการเลื่อนการฉีดวัคซีนสำหรับผู้ที่จองฉีดไปแล้วให้ได้ยินอยู่เป็นระยะ ยังไม่มีความชัดเจนว่ารัฐบาลไทยจะสามารถหาวัคซีนให้ได้ครบ 100 ล้านโดสตามแผนที่วางไว้เมื่อไร?

ปัญหาที่เป็นอุปสรรคอีกอย่าง คือ การกลายพันธุ์ของโควิด-19 มีผลทำให้ประสิทธิภาพของวัคซีนลดลง

หมอผู้เชี่ยวชาญเรื่อง Herd Immunity ให้ความเห็นว่า ประสิทธิภาพของวัคซีนที่ใช้ มีผลต่ออัตราส่วนการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ของประชากรด้วย

เราได้ยินข่าวจากทั่วโลกและในประเทศไทยว่า มีคนที่ฉีดวัคซีนแล้วยังติดเชื้อโควิด-19 ได้อีก เพราะวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไม่ได้ 100%

หมายความว่า ถ้าประสิทธิภาพวัคซีนป้องกันการแพร่เชื้อของคนที่ฉีดวัคซีนแล้วไม่ได้ 100% หากประชากรไทยได้ฉีดวัคซีนกัน 50 ล้านคน ก็ไม่ได้หมายความว่าสามารถสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ได้ 70% ต้องเอาประสิทธิภาพของวัคซีนมาร่วมคำนวณด้วย

โควิด-19 สายพันธุ์หลักที่กำลังระบาดในประเทศไทยวันนี้ คือ Delta หรือ สายพันธุ์อินเดีย มีข้อมูลยืนยันชัดเจนว่ามีผลทำให้ประสิทธิภาพของวัคซีนในเรื่องการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสลดลง

รศ. (พิเศษ) นพ.ทวี โชติพิทยสุนนท์ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ กล่าวถึงผลการศึกษาวัคซีนซิโนแวคที่มีการทำในประเทศจีนเมื่อช่วงปลายเดือนมิถุนายน 2021 ในเมืองกว่างโจวว่า มีผู้ป่วย 166 รายที่ติดเชื้อสายพันธุ์เดลต้าทั้งหมด หลังฉีดวัคซีนซิโนแวคแล้ว ลดการติดเชื้อในผู้สัมผัสได้ร้อยละ 60!

ถ้ามีประชากรไทยที่ฉีดวัคซีนซิโนแวคกันมากๆ แม้จะฉีดได้ 100 ล้านโดสตามแผนที่วางไว้ เราคงไม่สามารถคาดหวังภูมิคุ้มกันหมู่ 70% ในปี 2021

วัคซีนที่เคยเข้าใจกันว่า ป้องกันไม่ให้ติดเชื้อ กลายเป็นว่ามันป้องกันไม่ให้เจ็บป่วยรุนแรง หรือ ตาย เพราะโควิด-19

วันนี้ไทยยังมีปัญหารอบด้าน

วัคซีนยังฉีดให้คนไทยได้ไม่เร็วพอ

วัคซีนบางส่วน มีประสิทธิภาพการป้องกันการแพร่เชื้อได้ไม่ถึง 70%

โควิด-19 มีการกลายพันธุ์อย่างต่อเนื่อง ทำให้วัคซีนมีประสิทธิภาพลดลง

ถ้าประเทศไทยยังไม่มีการปรับเปลี่ยนอะไร เดินหน้าด้วยแผนเดิม สิ้นปี 2021 ก็คงสร้าง Herd Immunity ในประเทศไทยตามที่คาดหวังไว้ไม่ได้!!!

https://www.matichon.co.th/covid19/thai-covid19/news_2807351

https://www.who.int/news-room/feature-stories/detail/the-sinovac-covid-19-vaccine-what-you-need-to-know?gclid=EAIaIQobChMIhL_am_DI8QIV-sEWBR0ddQclEAAYASAAEgIZmvD_BwE

Leave a Reply