ฮ่องกง ศึกษา Pfizer vs. Sinovac จากบุคลากรทางการแพทย์ 1,442 คน ฉีดไฟเซอร์มีภูมิต้านทานมากกว่าซิโนแวค 10 เท่า

วัคซีนป้องกันโควิด-19 ที่ฉีดให้คนฮ่องกงในปัจจุบัน คือ Pfizer/BioNTech และ Sinovac

นับถึงวันที่ 16-07-2021 ประชากรฮ่องกงฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 1 โดสแล้ว 36.8% ฉีด 2 โดสแล้ว 25.9 % ในจำนวนวัคซีนที่ฉีดไปแล้วประมาณ 4.7 ล้านโดส มากกว่าครึ่งหนึ่งเป็นวัคซีน BioNTech ที่เป็นความร่วมมือกับ Pfizer

BioNTech เป็นต้นตำรับเทคโนโลยี mRNA

นักระบาดวิทยาชั้นนำของ ฮ่องกง ได้ทำการวิจัยเพื่อศึกษาประสิทธิภาพของวัคซีนทั้งสองยี่ห้อที่ใช้กันใน ฮ่องกง โดยศึกษาจากบุคลากรทางการแพทย์ 1,442 คน โดยเก็บตัวอย่างเลือดของพวกเขาในช่วงเวลาต่างๆ

ในกลุ่มแรกของการศึกษาผู้ที่ฉีดวัคซีนรวม 93 คน เป็นคนที่ฉีดวัคซีน BioNTech = 63 คน และ Sinovac = 30 คน

ในการศึกษาครั้งนี้พบว่า 63 คนที่ได้ฉีดวัคซีน BioNTech มีความเข้มข้นของแอนติบอดีหรือภูมิต้านทานเพิ่มขึ้นอย่างมากหลังการฉีดโดสแรก และเพิ่มขึ้นอีกครั้งเมื่อฉีดโดสที่สอง

สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ผู้ที่ได้รับวัคซีน Sinovac 30 คน มีความเข้มข้นของแอนติบอดีต่ำหลังการฉีดโดสแรก และอยู่ในระดับปานกลางหลังการฉีดโดสที่สอง

ผลการวิจัยในครั้งนี้พบว่า ผู้ฉีดวัคซีน BioNTech มีภูมิต้านทานในระดับ 269 คะแนน ในขณะที่ผู้ฉีด Sinovac มีภูมิต้านทานในระดับ 27 คะแนน

สรุปได้ว่า ผู้ฉีดวัคซีน BioNTech มีแอนติบอดีสูงกว่าผู้ที่ฉีดวัคซีน Sinovac = 10 เท่า

ช่องว่างระหว่างวัคซีนทั้งสองชนิด เมื่อตรวจนับประสิทธิภาพเป็นเปอร์เซ็นต์ คือ BioNTech = 95%, Sinovac = 50.7%

ผลการวิจัยครั้งนี้ ทำให้มีข้อสรุปที่เป็นคำแนะนำให้กับผู้ที่ได้ฉีดวัคซีนซิโนแวคไปแล้ว ให้ทำการฉีดบูสเตอร์เข็มที่ 3 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มคนสูงอายุ ซึ่งมีภูมิคุ้มกันอ่อนแอต่อวัคซีน

การวิจัยครั้งนี้ ไม่ใช่ครั้งแรก ในการศึกษาครั้งก่อนที่ใช้วิธีการวิจัยที่แตกต่างกัน จากกลุ่มตัวอย่างบุคลากรทางการแพทย์ของฮ่องกง 457 คน ก็พบว่าผู้ที่ฉีด BioNTech มีโปรตีนมากกว่าผู้ที่ได้รับวัคซีน Sinovac ถึง 10 เท่า

อย่างไรก็ตาม ทางทีมนักวิจัยกล่าวว่า ยังคงต้องทำการศึกษาเพิ่มเติมอีกมากในอนาคต และให้ความเห็นเพิ่มเติมว่า…..

“อย่าปล่อยให้ความ สมบูรณ์แบบ เป็นศัตรูกับ ความดี”

พูดให้เข้าใจง่ายขึ้นก็คือ มีซิโนแวคฉีดก็ยังดีกว่าไม่มี!!!

รัฐบาลจีนเห็นตัวอย่างเปรียบเทียบระหว่างวัคซีนจีนและวัคซีนฝรั่งในฮ่องกงอย่างชัดเจน และมีการลงทุนกับ BioNTech เพื่อสร้างโรงงานผลิตวัคซีนเทคโนโลยี mRNA ในเซี่ยงไฮ้แล้ว ภายในสิ้นปี 2021 จะมีกำลังผลิตต่อปี 1 พันล้านโดส

https://www.scmp.com/news/hong-kong/health-environment/article/3141285/coronavirus-hong-kong-biontech-vaccine-recipients

Leave a Reply