กรุ๊ปเลือดต่างกัน เสี่ยงกับโรคต่างกัน กรุ๊ป A, B เสี่ยงโรคหัวใจมากกว่า กรุ๊ป O เสี่ยงภาวะเลือดออกผิดปกติ   

เคยมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างกรุ๊ปเลือดและความเสี่ยงของโรคบางอย่างหลายครั้ง แต่การวิจัยที่ผ่านมายังมีรายละเอียดไม่มากพอที่จะหาข้อสรุปที่ชัดเจน

การทราบความแตกต่างในความเสี่ยงและความรุนแรงของโรคระหว่างประชากรต่างๆ สามารถช่วยแพทย์ระบุตัวบุคคลที่จำเป็นต้องติดตามอย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้น สามารถพิจารณาจากกลุ่มเลือดของผู้ป่วยเพื่อตรวจสอบความเสี่ยงของโรคต่างๆ

หมู่เลือดมีอยู่ด้วยกันกว่า 40 ระบบ แต่ที่มีความสำคัญจริงๆมีอยู่ 2 ระบบ คือ

1. ระบบ ABO ซึ่งแบ่งหมู่เลือดออกเป็น 4 หมู่ คือ A, B, O และ AB

2. ระบบ Rh แบ่งหมู่เลือดเป็น Rh positive และ Rh negative

ในคนไทยมีเลือดกรุ๊ป O มากที่สุด

มหาลัยและหลายองค์กรในสวีเดนได้ทำการศึกษาวิจัยอย่างเป็นระบบ มีการค้นหาความสัมพันธ์ระหว่างโรคและกลุ่มเลือด โดยใช้บันทึกจากคน 5.1 ล้านคนในฐานข้อมูลการบริจาคโลหิตแห่งชาติของสวีเดน มีการตรวจสอบหาความสัมพันธ์ระหว่างกรุ๊ปเลือดและโรค 1,217 หมวด

ตัวอย่างผลการวิจัยบางเรื่องที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้ เช่น

-จากการทดสอบหลายครั้ง ค้นพบความสัมพันธ์ระหว่างโรคกับกรุ๊ปเลือด ABO และ Rhd

-การวิเคราะห์ชี้ให้เห็นว่า มี 49 โรคที่มีความเชื่อมโยงกับกรุ๊ปเลือด ABO มีอยู่ 1 โรคที่เชื่อมโยงกับสถานะ RhD

-โรคนิ่วในไต คนที่มีเลือดกรุ๊ป B มีความเสี่ยงต่ำกว่าคนมีเลือดกรุ๊ป O

-โรคนิ่วในท่อน้ำดี พบบ่อยกว่าในคนมีเลือดกรุ๊ป A และ AB เมื่อเทียบกับคนมีเลือดกรุ๊ป O

-การติดเชื้อไวรัสและการติดเชื้อในลำไส้ คนมีเลือดกรุ๊ป AB มีความเสี่ยงต่ำกว่าอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับคนมีเลือดกรุ๊ป O

-โรคตับอ่อนอักเสบเฉียบพลัน คนมีเลือดกรุ๊ป AB มีความเสี่ยงต่ำกว่าเมื่อเทียบกับคนมีเลือดกรุ๊ป O

-คนมีเลือดกรุ๊ป A หรือ B มีความเสี่ยงที่จะมีการพัฒนาเป็นโรคหัวใจมากกว่า

-คนมีเลือดกรุ๊ป O มีแนวโน้มที่จะมีภาวะเลือดออกผิดปกติมากกว่า

(สำหรับใครที่สนใจผลการวิจัยนี้ ดูรายละเอียดได้ตามลิงก์)

https://elifesciences.org/articles/65658

Leave a Reply