นายจ้างห้ามติดต่อลูกจ้างหลังเลิกงาน กฎหมายการจ้างงานใหม่โปรตุเกส ลูกจ้างขอตัดการเชื่อมต่อหลังเลิกงาน  

รัฐสภาโปรตุเกสได้ผ่านกฎหมายแรงงานฉบับใหม่เมื่อต้นเดือนพฤศจิกายน 2021 ห้ามนายจ้างติดต่อลูกจ้างหลังเวลาทำงาน และมีข้อกำหนดสำหรับ Work From Home อีกหลายเรื่อง

เนื้อหาในกฎหมายอธิบายว่า ลูกจ้างควรมีสิทธิ์พักผ่อนติดต่อกันอย่างต่ำ 11 ชั่วโมง ช่วงหลังเลิกงานไม่ควรถูกรบกวน นอกเสียจากว่ามีเรื่องฉุกเฉินจริงๆ

มีเงื่อนไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงานที่บ้าน โดยนายจ้างต้องออกค่าใช้จ่ายให้ลูกจ้างเมื่อทำงานที่บ้าน เช่น ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าไฟ

ในปัจจุบัน เงื่อนไขที่ยอมให้พนักงานบริษัททำงานที่บ้าน ได้กลายเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ลูกจ้างเลือกที่จะทำ หรือไม่ทำงานกับบางบริษัท

นายจ้างที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายใหม่ของโปรตุเกสอาจถูกปรับ แต่มีรายงานว่ากฎหมายนี้ไม่มีผลบังคับใช้กับบริษัทขนาดเล็กที่มีพนักงานน้อยกว่า 10 คน

มีข้อเสนอบางอย่างที่รัฐสภาโปรตุเกสตัดออกไป เช่น สิทธิ์ในการตัดการเชื่อมต่อของพนักงาน ปิดอุปกรณ์การทำงานเมื่อสิ้นสุดเวลาทำงาน

แต่ที่จริงแล้ว รัฐสภายุโรปได้ออกเสียงลงมติเห็นชอบที่จะเสนอกฎหมายให้สิทธิกับลูกจ้างในการตัดการเชื่อมต่อต่างๆ และต้องการให้ประเทศต่างๆในยุโรปยอมรับกฎหมายนี้

ลูกจ้างในหลายประเทศ เช่น ฝรั่งเศส สเปน สหราชอาณาจักร ได้เรียกร้องรัฐสภาของตัวเองให้มีกฎหมาย “สิทธิ์ในการตัดการเชื่อมต่อ”

มีข้อมูลรายงานจากหลายประเทศในโลกยืนยันตรงกันว่า ช่วงที่มีการ Work From Home กันมากทั่วโลก ลูกจ้างได้ใช้เวลาทำงานมากขึ้น และลูกจ้างส่วนใหญ่มีความพอใจที่จะทำงานที่บ้านมากกว่าที่ทำงานด้วย!!!

https://www.cnbc.com/2021/11/15/portugal-bans-bosses-from-contacting-employees-outside-working-hours.html

Leave a Reply