จีนเริ่มบริการแท็กซี่ไร้คนขับในปักกิ่ง ปี 2025 มี 65 เมือง ปี 2030 มี 100 เมือง มีคนอยู่หลังพวงมาลัยคอยแทกแซง ในอนาคตเป็นรถไร้คนขับเต็มรูปแบบ

Baidu หรือ ไป่ตู้ ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นกูเกิลจีน ร่วมมือกับ Pony AI กลายเป็นบริษัทแรกที่ได้รับใบอนุญาตจากทางการจีนเมื่อวันพฤหัสที่ 25-11-2021 เพื่อเปิดบริการรถแท็กซี่ไร้คนขับในเชิงพาณิชย์ในกรุงปักกิ่ง

ทั้งสองบริษัทได้ร่วมมือกัน ทดลองใช้งาน Robotaxis ในปักกิ่งมาตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2021 และประสบความสำเร็จด้วยดี

การให้บริการใหม่นี้ จะจำกัดอยู่ในพื้นที่ที่กำหนดของเมืองหลวง ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ 60 ตารางกิโลเมตร โดยคาดว่าจะเรียกค่าธรรมเนียมในราคาเดียวกับแท็กซี่ปกติ

Robotaxis ใหม่นี้ แม้จะขับเคลื่อนได้ด้วยตัวเอง แต่ยังมีเจ้าหน้ารักษาความปลอดภัยอยู่หลังพวงมาลัยตลอดเวลา และพร้อมเข้าแทรกแซงหากมีความจำเป็น

เริ่มต้นให้บริการด้วยรถอัตโนมัติ 67 คัน โดยจะเชื่อมระหว่างจุดรับส่งมากกว่า 600 จุดภายในเขตพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีปักกิ่ง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่อนุญาตแบบเฉพาะเจาะจง ให้บริการตั้งแต่เวลา 7.00 น. ถึง 22.00 น. ผู้ที่ต้องการใช้บริการสามารถเรียกรถผ่านแอป Apollo Go

รถแท็กซี่ไร้คนขับในปักกิ่ง 67 คันแรกนี้ ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นเท่านั้น ภายในปี 2025 จะขยายไป 65 เมือง และภายในปี 2030 จะขยายถึง 100 เมืองทั่วประเทศจีน

เทคโนโลยีรถไร้คนขับที่ได้รับการรับรองส่วนใหญ่ในปัจจุบัน ยังจัดอยู่ในระดับ 2 หรือ L2+ ตามมาตรฐาน SAE International ซึ่งยังต้องมีมนุษย์เข้าแทรกแซงการทำงานของรถในบางช่วง

ระบบอัตโนมัติเต็มรูปแบบโดยไม่ต้องอาศัยการแทรกแซงของมนุษย์ คือ L5 คงต้องใช้เวลาอีกหลายปีกว่าจะได้รับการอนุมัติจากทางการของหลายประเทศ

แนวทางการพัฒนารถไร้คนขับของจีน ดูเหมือนจะมีแบบแผนการพัฒนาที่ช่วยทำให้รถอัตโนมัติก้าวหน้าได้มากกว่าในยุโรปและอเมริกา

จีนกำลังสร้างโครงสร้างพื้นฐานในถนนหลายสายเพื่อรองรับระบบรถไร้คนขับ

การเริ่มต้นใช้งานรถไร้คนขับกับรถสาธารณะ หรือรถแท็กซี่ที่กำหนดพื้นที่เดินรถจำกัดในช่วงเริ่มต้นเหมือนอย่างที่จีนกำลังทำอยู่ จะทำให้ AI ที่ช่วยรถขับเคลื่อนอัตโนมัติ มีข้อมูลซ้ำๆในพื้นที่เดิมมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง

AI สามารถสั่งสมเก็บเกี่ยวประสบการณ์ได้ดีในพื้นที่จำกัด มันจะทำงานได้ดีในพื้นที่เดิม ๆ ที่มันเคยผ่านการเดินทางมาก่อน

สมาร์ทซิตี้หรือเมืองอัจฉริยะ สามารถเชื่อมต่อสื่อสารกับรถไร้คนขับ ทำให้รถไร้คนขับที่เดินรถอยู่ในพื้นที่ มีความปลอดภัย และมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ในอนาคตอีกไม่เกินสิบปีจากวันนี้ รถไร้คนขับเต็มรูปแบบที่ไม่ต้องมีใครอยู่หลังพวงมาลัย จะต้องเกิดขึ้นแน่ๆ และอาจเห็นมันประสบความสำเร็จในจีนก่อนประเทศอื่น!!!

https://www.scmp.com/business/companies/article/3157327/baidu-pony-ai-granted-chinas-first-licences-charge-passengers

Leave a Reply