หมอเกาหลีใต้ให้ความเห็นต่อโควิด-19 “ใครยังไม่ติดเชื้อ อาจเป็นคนไม่มีเพื่อน”

“ผู้ใหญ่ที่ยังไม่ติดเชื้อโควิด-19 คือคนที่มีปัญหาด้านมนุษย์สัมพันธ์”

โพสต์ของหมอ มา ซังฮยอก ซึ่งเป็นรองประธานสมาคมวัคซีนเกาหลี

คุณหมอ มา ซังฮยอก โพสต์เมื่อวันที่ 16-03-2022 แต่คงได้รับการทัดทานจึงลบโพสต์ออกไป แม้จะลบโพสต์ไปแล้วแต่ก็มีคนสครีนช็อตไว้แล้ว และได้กลายเป็นไวรัลในเกาหลีใต้ เป็นข่าวดังไปทั่วโลก

วันที่หมอ มา ซังฮยอก โพสต์ข้อความนี้เป็นช่วงที่คนเกาหลีใต้ติดเชื้อโควิด-19 ในแต่ละวันมากกว่า 400,000 คน

คุณหมอบอกว่าที่โพสต์ไปมันเป็นเชิงเปรียบเทียบ โดยต้องการสื่อสารกับผู้คนว่า เป็นเรื่องยากที่จะหลีกเลี่ยงจากการติดเชื้อไวรัสนี้ เพราะยังมีรายงานผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่เพิ่มขึ้นในเกาหลีใต้ทุกวัน

ข้อมูลล่าสุดวันที่ 4-04-2022 มีคนเกาหลีใต้มากถึง 14,001,406 ราย ติดเชื้อโควิด-19 จากประชากรทั้งประเทศ 51,346,429 คน

หมายความว่าในปัจจุบันมีคนเกาหลีใต้ติดเชื้อโควิด-19 แล้ว 27.27% และช่วงนี้เกาหลีใต้ยังเป็นประเทศที่มีคนติดเชื้อรายใหม่มากที่สุดในโลกทุกวัน ในแต่ละวันมีตัวเลขเพิ่มขึ้นนับแสนราย

คนเกาหลีใต้ที่ยังไม่มีเพื่อนที่ติดโควิด อาจเป็นเพราะเขาไม่มีเพื่อนก็ได้!?!

สำหรับประเทศไทย ข้อมูลล่าสุดแสดงให้เห็นว่าอัตราส่วนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในประเทศไทย ต่ำกว่าเกาหลีใต้อย่างมาก

ปัจจุบัน ประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 แล้ว รวม 3,684,755 ราย จากประชากรทั้งประเทศ 70,106,601คน หมายถึงมีคนในประเทศไทยติดเชื้อเพียง 5.26%

นับถึงปัจจุบัน มีคนไทยตายเพราะโควิด-19 แล้วรวม 28,029 คน เกาหลีใต้ตายรวม 16,929 คน หากเทียบเป็นสัดส่วนประชากร คนไทยก็ตายมากว่าคนเกาหลีใต้

ตัวเลขดูน่าแปลกใจมาก คนไทยติดเชื้อน้อยกว่า แต่มีคนตายมากกว่า!!!

Source 1

Source 2

Source 3

Leave a Reply