ตัวอย่างดินจากดวงจันทร์ปลูกพืชได้ เพาะปลูกต่างดาวเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ จุดเริ่มต้นสู่การใช้ชีวิตมนุษย์นอกโลก

Nature วันที่ 12-05-2022 รายงานผลการวิจัยว่า พืชสามารถปลูกบนดินของดวงจันทร์ได้ ผลการวิจัยครั้งนี้ชี้ให้เห็นโอกาสการสร้างแหล่งอาหารนอกโลก การใช้ชีวิตมนุษย์ในต่างดาวเป็นเรื่องเป็นไปได้

https://www.nature.com/articles/s42003-022-03334-8

นักวิทยาศาสตร์ 3 คนจากมหวิทยาลัยฟลอริดา ประสบความสำเร็จในการปลูกพืชในดินของดวงจันทร์ ซึ่งเป็นตัวอย่างดินที่เก็บมาจากภารกิจไปดวงจันทร์ของ Apollo 11, 12 และ 17

พืชที่เป็นแหล่งอาหารของมนุษย์ เติบโตได้จริงในต่างดาว!!!

ดินจากดวงจันทร์ มีลักษณะคล้ายกับดินภูเขาไฟ แทบไม่มีคาร์บอน ไม่มีน้ำ ไม่มีฟอสฟอรัส ไม่มีไนโตรเจน ซึ่งเป็นทุกสิ่งที่มาตรฐานพืชต้องการ

นักวิทยาศาสตร์นำสารละลายธาตุอาหารและน้ำผสมลงในดินดวงจันทร์ เพื่อกระตุ้นการเจริญเติบโตของพืชที่ทดลองปลูก และพบว่าตัวอย่างพืชสามารถเติบโตได้จริง

การทำสวนทำไร่บนโลก การใส่ปุ๋ยให้พืชเป็นสิ่งที่ทำกันเป็นปกติ ดินต้องมี ไนโตรเจน คาร์บอน โพแทสเซียม และฟอสฟอรัส ถึงจะช่วยทำให้ได้ผลผลิตงอกงาม

ผลการวิจัยครั้งนี้ ยังไม่มีข้อสรุปแน่ชัดว่า จะให้ปุ๋ยพืชอย่างเหมาะสมได้อย่างไร ดินบนดวงจันทร์มีอนุภาคที่หยาบกร้านกว่าบนโลก

การขนดินจากโลกมนุษย์จำนวนมากไปต่างดาวเพื่อใช้เพาะปลูกพืช เป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ แต่ผลการศึกษาครั้งนี้และการวิจัยอย่างต่อเนื่อง จะทำให้สามารถพัฒนาดินในต่างดาวได้

เราไม่จำเป็นต้องนำดินจากโลกมนุษย์ทั้งหมดขนไปต่างดาว แต่เราสามารถแก้ไขดินในต่างดาว พัฒนาให้มันมีคุณภาพจนสามารถเพาะปลูกได้

การวิจัยจะทำให้รู้ว่า ต้องนำสารอินทรีย์อะไรไปต่างดาวบ้าง อะไรที่สามารถสร้าง คาร์บอน ไนโตรเจน หรือสารอาหารที่จำเป็นต่างๆสำหรับพืช จะทำปุ๋ยหมักที่ถูกต้องในต่างดาวได้อย่างไร เราสามารถขนเฉพาะสิ่งที่จำเป็นไปต่างดาวเท่านั้น

มีนักคิดบางคนจินตนาการว่า เอเลี่ยนเป็นจุดเริ่มต้นของสิ่งมีชีวิตบนโลก มนุษย์ต่างดาวเป็นผู้สร้างสภาพแวดล้อมบนโลกเพื่อให้สิ่งมีชีวิตอยู่ได้ เอาสิ่งมีชีวิตจากที่อื่นมาอยู่บนโลก เรื่องนี้ยังเป็นแค่ทฤษฎีที่พิสูจน์ไม่ได้

แต่มนุษย์โลกกำลังจะไปสร้างสภาพแวดล้อมใหม่ในต่างดาว ไปใช้ชีวิตนอกโลก

เราคือเอเลี่ยนสำหรับสิ่งมีชีวิตบนดาวอื่น!!!

https://futurism.com/scientists-grow-plants-moon-soil-lunar-astronauts

Leave a Reply