ผลการวิจัย Resistant Starch หรือ แป้งทนการย่อย ชี้ชัด ลดความเสี่ยงการเป็นมะเร็งได้มากกว่า 60%

“กินกล้วยวันละลูก ช่วยหลีกหนีหมอได้”

Resistant Starch หรือ แป้งทนการย่อย มีอยู่ในอาหารหลายชนิดที่คนทั่วไปกินในชีวิตประจำวัน เช่น ข้าวโอ๊ต ธัญพืช ถั่วหลายชนิด มันฝรั่ง ข้าว และพบมากในกล้วยที่ยังไม่สุกดี

แป้งทนการย่อย ยังสามารถสร้างได้โดยใช้กระบวนการทางเคมีออกมาเป็นเม็ดยา Resistant Starch

มีบทความมากมายพูดถึงประโยชน์ของอาหารที่มีแป้งทนการย่อย แต่ไม่ค่อยได้เห็นผลการวิจัยที่รับรองความน่าเชื่อถืออย่างชัดเจน

ผลการวิจัยจาก Lynch Syndrome จากกลุ่มตัวอย่างผู้ป่วย 1,000 คน ซึ่งเป็นการศึกษาต่อเนื่องเกือบ 20 ปี ชี้ให้เห็นว่า Resistant Starch ช่วยลดอัตราการเป็นมะเร็งได้มากกว่า 60%

(ผลการวิจัย https://bit.ly/3zy1urY)

ในการวิจัยครั้งนี้ แบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มตัวอย่างที่ทานเม็ดยา Resistant Starch และกลุ่มตัวอย่างอีกกลุ่มที่ให้ทานยาหลอก

นักวิจัยเชื่อว่า เคล็ดลับความสำเร็จอยู่ที่ความสามารถในการต้านทานของแป้งทนการย่อยที่ทำหน้าที่ได้ดีมาก

แป้งทนการย่อย คือ แป้งและผลิตภัณฑ์ของแป้งที่ไม่สามารถถูกย่อยด้วยเอนไซม์และถูกดูดซึมในลำไส้เล็กของมนุษย์ Resistant Starch มีคุณสมบัติเทียบเท่าเส้นใยอาหาร สามารถผ่านเข้าไปถึงลำไส้ใหญ่และถูกย่อยโดยจุลินทรีย์ในลำไส้ใหญ่ได้ ช่วยทำให้จุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ต่อลำไส้มีความแข็งแรง

ลักษณะเฉพาะของอาหารที่มีแป้งทนการย่อยมาก เช่น มันฝรั่งดิบ หรือมันฝรั่งที่ปรุงสุกแล้วถูกทำให้เย็น พืชตระกูลถั่ว ข้าวกล้อง เม็ดมะม่วงหิมพานต์ กล้วยที่ยังไม่สุกดี

มีบทความหลายชิ้นบอกว่า การบริโภค แป้งทนการย่อย ยังช่วยลดความเสี่ยงต่อโรคทางอายุรกรรมต่างๆ อีกหลายชนิด เช่น โรคเบาหวาน โรคอ้วน โรคหัวใจ

และสำหรับโรคมะเร็ง วันนี้มีผลการวิจัยที่ชี้ชัดว่า Resistant Starch ช่วยลดความเสี่ยงการเป็นมะเร็งได้มากกว่า 60%

การเลือกทานอาหารที่มีประโยชน์ช่วยลดความเสี่ยงของโรค ต่างๆ ได้จริง

เพียงแค่การกินกล้วยที่ยังไม่สุกดีวันละหนึ่งลูก ก็อาจช่วยทำให้หลีกหนีจากการไปหาหมอได้!!!

https://futurism.com/neoscope/study-pill-hereditary-cancer-risk-60-percent

http://www.wongkarnpat.com/viewya.php?id=2114

https://www.sanook.com/health/27113/

Leave a Reply