ทำไมคนทำงานสายเทคโดนเลิกจ้างกันมาก? เศรษฐกิจขาลง เงินเฟ้อ ดอกเบี้ยสูง ถูกนักลงทุนกดดัน จ้างคนไว้มากไป

มีวิธีทำงานได้มาก แต่ใช้คนน้อยลง!

ปี 2022 สหรัฐอเมริกามีอัตราเลิกจ้างคนทำงานในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น 649% ถือว่าเป็นอัตราเลิกจ้างสูงที่สุดนับตั้งแต่วิกฤติ dot-com bubble เมื่อหลายสิบปีก่อน

ในปี 2023 การเลิกจ้างคนทำงานสายเทคยังคงมีอยู่ต่อไป และอาจจะมากขึ้นด้วย

จำนวนคนที่บริษัทเทคใหญ่ๆ ประกาศเลิกจ้าง เช่น

-Amazon………….18,000 คน

-Google..………….12,000 คน

-Meta…………..….11,000 คน

-Microsoft……….10,000 คน

-Salesforce….…….8,000 คน

-Dell…………….……6,650 คน

-Booking.com…..4,375 คน

-Cisco……………….4,100 คน

-Carvana…………..4,000 คน

-IBM………………….3,900 คน

-Twitter……………..3,700 คน

-SAP…………………..3,000 คน

-Yahoo…..………….1,600 คน

-Zoom……..………..1,300 คน

เหตุผลที่ใช้อ้างอิงในการเลิกจ้างของบริษัทเทคต่างๆ เช่น เศรษฐกิจอยู่ในช่วงขาลง ภาวะเงินเฟ้อ อัตราดอกเบี้ยสูง นักลงทุนกดดันผู้บริหารให้ลดค่าใช้จ่าย มีการจ้างงานมากเกินความจำเป็นในช่วงโควิด-19 อาจถึงจุดเติบโตสูงสุดของบริษัทเทคหลายแห่ง ฯลฯ

แต่ไม่มีบริษัทไหนเปิดเผยแบบตรงๆว่า มีวิธีทำงานให้ได้มากขึ้น โดยใช้คนน้อยลง!!!

Meta บริษัทแม่ Facebook ในเดือนพฤศจิกายน 2022 ให้คนออกไปแล้ว 11,000 คน คิดเป็นตัวเลข 13% ของพนักงานทั้งหมด และอาจมีการเลิกจ้างมากขึ้นกว่านี้อีก

Mark Zuckerberg ยังคงตัดรายจ่ายต่อเนื่อง แต่ในขณะเดียวกันได้ตั้งเป้าหมายว่าปี 2023 เป็น “Year of Efficiency”

Meta ลดคน ตัดรายจ่าย แต่เป็นปีแห่งประสิทธิภาพ มันเป็นไปได้อย่างไร? หนทางเดียวที่จะทำได้ คือ การปรับเปลี่ยนระบบการทำงาน การนำระบบออโตเมชั่นมาใช้มากขึ้นน่าจะเป็นทางเลือกที่วางไว้

Microsoft บอกว่าในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีจะต้อง “Do More With Less” หมายถึง มีผลิตผลมากขึ้นด้วยทรัพยากรน้อยๆ ซึ่งคงหมายถึงการใช้คนน้อยลงด้วย

Google (Alphabet) เลิกจ้าง 12,000 คน เพราะความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ และยังไม่แน่ใจว่าจะรักษารายได้ค่าโฆษณาซึ่งเป็นรายได้หลักของบริษัทไว้ได้มากน้อยแค่ไหน

Google Search กำลังโดน Microsoft โจมตีอย่างหนักด้วยเทคโนโลยีของ OpenAI, ChatGPT ที่นำมาเชื่อมกับ Bing และ Edge

Google ได้ทดสอบประสิทธิภาพ ChatGPT และพบว่ามันสามารถสอบผ่านเป็นวิศวกรระดับ 3 ของ Google ซึ่งวันนี้ต้องจ้างด้วยเงิน 183,000 ดอลลาร์ต่อปี

หมายความว่า Google สามารถเลิกจ้างวิศวกรเขียนโค้ดระดับ 3 ซึ่งมีค่าใช้จ่ายปีละ 183,000 ดอลลาร์ ไปได้อีกมากมาย เอา AI แบบ ChatGPT มาทำงานแทนได้

บริษัทเทคโนโลยีต่างๆ มีความไวต้องการเปิดรับเทคโนโลยีใหม่มากที่สุด และจะเป็นอุตสาหกรรมกลุ่มแรกๆที่นำระบบออโตเมชั่นมาทำงานแทนคนก่อนอุตสาหกรรมอื่นแน่ๆ

ปีแห่งประสิทธิภาพ หรือ ผลิตผลมากขึ้นด้วยทรัพยากรน้อยๆ AI ช่วยทำให้เป็นจริงได้!!!

https://www.techtarget.com/whatis/feature/Tech-sector-layoffs-explained-What-you-need-to-know

Leave a Reply