ป้องกันตัวเองจากฆาตกรไซยาไนด์

“แอม ไซยาไนด์” เป็นข่าวสะเทือนขวัญในปัจจุบัน ยอดรวมเหยื่อล่าสุดที่พบมี 14 ศพ และมีการสอบเพิ่มอีก 11 คดี

รายละเอียดของข่าวมีอยู่ในเกือบทุกสื่อของประเทศไทย

วันนี้ขอแนะนำวิธีป้องกันตัวเองจากฆาตกรต่อเนื่องที่ใช้ไซยาไนด์เป็นอาวุธสังหาร:

-คอยระวังสภาพแวดล้อมของคุณ

-อย่ารับอาหารหรือเครื่องดื่มจากคนแปลกหน้า

-ระวังอาหารและเครื่องดื่มที่บริโภคในที่สาธารณะ

-ระวังเรื่องการเปิดพัสดุหรือจดหมายจากคนที่ไม่รู้จัก

-ระวังสิ่งที่โพสต์บนโซเชียลมีเดีย

-เชื่อในลางสังหรณ์ของตัวเอง

-ให้ความสนใจกับรสชาติและกลิ่นอาหาร

-ตรวจสอบบรรจุภัณฑ์ของอาหาร แน่ใจว่าปิดสนิทดี

-จัดเก็บสารเคมีให้อยู่ในที่ปลอดภัย

สัญญาณและอาการแสดงของพิษจากไซยาไนด์ เช่น เวียนศีรษะ ปวดศีรษะ หายใจถี่ ชัก

หากสงสัยว่าอาจได้รับไซยาไนด์ โทรแจ้งหน่วยฉุกเฉินทันที

(แหล่งข้อมูล: Bard, ChatGPT, ภาพประกอบ: AI Text to Image, Midjourney)

Leave a Reply