ปัจจัยที่ใช้พิจารณาเลือกผู้แทนราษฎร              

ประสบการณ์ผู้นำ วิสัยทัศน์ จริยธรรม ตัวแทนความหลากหลายประชากร ความมุ่งมั่นต่อระบอบประชาธิปไตย

เราถาม AI ของ Bard ค่าย Google และ ChatGPT ค่าย Microsoft เพื่อขอคำแนะนำเรื่องปัจจัยที่ควรใช้ในการพิจารณาเลือกผู้แทนที่จะไปเลือกผู้นำประเทศไทย สำหรับการเลือกตั้งวันที่ 14 พฤษภาคม 2566

AI ของทั้งสองค่าย มีคำแนะนำสรุปได้ตามนี้ คือ

ประเมินนโยบายพรรคการเมือง:

ประเมินนโยบายและค่านิยมของพรรคการเมืองที่ผู้สมัครเป็นสมาชิก เนื่องจากสิ่งเหล่านี้มักจะเป็นตัวกำหนดทิศทางที่พวกเขาเมื่อเข้ารับตำแหน่ง

คุณสมบัติ:

ประเมินความสามารถของผู้สมัครในการสร้างแรงบันดาลใจ การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ การตัดสินใจในเรื่องยากๆ การทำงานร่วมกับผู้อื่น ผู้นำที่ดีควรสามารถสร้างฉันทามติ จัดการความขัดแย้ง และขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง

ประสบการณ์ความเป็นผู้นำ:

ผู้สมัครมีประสบการณ์และทักษะที่จำเป็นในการเป็นผู้นำประเทศหรือไม่? ซึ่งรวมถึงประสบการณ์ในรัฐบาล ธุรกิจ หรือบทบาทความเป็นผู้นำอื่นๆ

ประวัติการทำงาน:

ดูประสบการณ์และความสำเร็จที่ผ่านมาของผู้สมัคร ทั้งในด้านการเมืองและในสาขาอื่นๆ สิ่งนี้สามารถช่วยคุณประเมินความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และความสามารถในการทำตามคำสัญญาของพวกเขา

ความมั่นคงและความต่อเนื่อง:

ประเมินความสามารถของผู้สมัครในการรักษาเสถียรภาพทางการเมืองและประกันความต่อเนื่องในการปกครอง สิ่งนี้มีความสำคัญสำหรับประเทศไทย เมื่อพิจารณาถึงประวัติศาสตร์การรัฐประหารและความไม่สงบทางการเมือง

วิสัยทัศน์ต่ออนาคต:

ผู้สมัครมองเห็นอนาคตของประเทศไทยอย่างไร? คุณเห็นด้วยกับวิสัยทัศน์ของพวกเขาหรือไม่? วิเคราะห์วิสัยทัศน์ของผู้สมัครต่อประเทศและนโยบายที่เสนอ ซึ่งควรรวมถึงแผนการเติบโตทางเศรษฐกิจ สวัสดิการสังคม การศึกษา สุขภาพ และความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม

ความซื่อสัตย์และจริยธรรม:

ค่านิยมและจริยธรรมของผู้สมัครคืออะไร? คุณเชื่อว่าพวกเขาจะทำเพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศหรือไม่? ประเมินเข็มทิศทางศีลธรรมของผู้สมัครและความมุ่งมั่นต่อพฤติกรรมที่มีจริยธรรม ซึ่งรวมถึงการพิจารณาเรื่องอื้อฉาวก่อนหน้านี้ ข้อกล่าวหาเรื่องการทุจริต หรือความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นรอบตัวพวกเขา

การเป็นตัวแทนของความหลากหลายของประชากร:

พิจารณาว่าผู้สมัครเป็นตัวแทนของความหลากหลายและความสนใจของประชากรไทยอย่างเพียงพอหรือไม่ รวมถึงกลุ่มชาติพันธุ์ ศาสนา และเศรษฐกิจและสังคมต่างๆ

นโยบายต่างประเทศ:

วิเคราะห์แนวทางของผู้สมัครต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ รวมถึงจุดยืนในประเด็นสำคัญ เช่น ความร่วมมือระดับภูมิภาค การค้า และความท้าทายระดับโลก เช่น การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยคุกคามด้านความมั่นคง

ความมุ่งมั่นในระบอบประชาธิปไตย:

ผู้สมัครมีความมุ่งมั่นในระบอบประชาธิปไตยและหลักนิติธรรมหรือไม่?

มีคำแนะนำเพิ่มเติมจาก AI ให้ผู้ใช้สิทธิ์ทำวิจัยของตัวเอง เรียนรู้เกี่ยวกับภูมิหลังของผู้สมัคร นโยบาย และจุดยืนของพวกเขาในประเด็นที่สำคัญ

พูดคุยกับเพื่อน ครอบครัว และเพื่อนบ้านของคุณ รับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับผู้สมัครและแนวคิดของพวกเขา

การลงคะแนนเสียงในการเลือกตั้ง กำหนดทิศทางของประเทศไทยให้เป็นไปตามที่คุณต้องการได้

อ่านปัจจัยแต่ละเรื่องแล้วลองคิดตามไปด้วยว่า ผู้นำหรือพรรคการเมืองไหนมีคุณสมบัติตรงกับแต่ละปัจจัยมากกว่ากัน?!?

Leave a Reply