โควิด-19 กำลังต่อสู้แข่งขันกับวัคซีน IMF คาดการณ์เศรษฐกิจปกติปี 2022 ประเทศพัฒนากลับมาโตกลางปี 2021 สายป่านต้องยาวพอให้อยู่รอดได้ก่อน