นักกำจัดไข่เหา กลายเป็นธุรกิจเงินล้าน ตั้งใจแบ่งปันแต่เริ่มมีคนจ่ายเงินให้เอง ปัญหาส่วนตัวที่สร้างตัวเป็นมืออาชีพ โรงเรียน100แห่งขอเรียกใช้บริการ