กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯกล่าวหาจีน แฮกข้อมูลส่วนตัวอเมริกันครึ่งประเทศ ใบขับขี่ บัตรประกันสังคม บัตรเครดิต ขโมยข้อมูลป้อน AI จีน ให้ทำงานดีขึ้น