แฮกพันธุกรรมยุง ลดไข้เลือดออก 77% ปล่อยยุงที่มีเชื้อ วูลบัคเคีย สู่ธรรมชาติ ผสมพันธุ์ยุงชนิดอื่น ทำให้มันเป็นหมัน ยุงไม่หมดโลก ยังอยู่ในห่วงโซ่อาหาร

Dengue Virus หรือไวรัสไข้เลือดออก มียุงลายตัวเมียเป็นพาหะ เวลามันกัดและดูดเลือดคนที่มีเชื้อไข้เลือดออก เชื้อโรคจะฝักตัวในตัวยุง และเมื่อยุงไปกัดคนอื่นๆ มันจะแพร่เชื้อต่อได้

หลายปีที่ผ่านมามานี้ นักวิทยาศาสตร์ค้นพบวิธีกำจัดยุงที่มีเชื้อไข้เลือดออกด้วยการใช้ยุงตกแต่งพันธุกรรมที่มีแบคทีเรีย Wolbachia ซึ่งเป็นเชื้อแบคทีเรียที่พบได้ทั่วไป และพบในแมลงถึง 70% ของสายพันธุ์แมลงทุกชนิดบนโลก

หากปล่อยยุงตัวผู้ที่มีเชื้อแบคทีเรีย วูลบัคเคีย ออกสู่สภาพแวดล้อม เมื่อยุงตัวผู้ผสมพันธุ์กับยุงตัวเมียที่มีเชื้อไข้เลือดออก วูลบัคเคียจะทำให้ไข่ของยุงตัวเมียตายลง

แต่วิธีการนี้ จะทำให้ยุงลดน้อยลงหรือหายไปจากธรรมชาติ และมีความกังวลว่ามันจะกลายเป็นการทำลายห่วงโซ่อาหารในธรรมชาติ

หากปล่อยยุงตกแต่งพันธุกรรมที่มีเชื้อแบคทีเรีย วูลบัคเคีย ทั้งที่เป็นตัวผู้และตัวเมียจำนวนมากออกไปในแต่ละพื้นที่ มันจะทำให้สภาพแวดล้อมและประชากรยุงเปลี่ยนไป ยุงที่มีไวรัสไข้เลือดออกจะเริ่มค่อยๆหายไป และจะเหลือแต่ยุงที่ไม่มีเชื้อไข้เลือดออกอยู่ในธรรมชาติ

เมื่อไม่นานมานี้ มีผลการศึกษาทางวิชาการตีพิมพ์ใน The New England Journal of Medicine รายงานผลการทดลองการกำจัดไวรัสไข้เลือดออกในเมืองยกยาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย

นักวิทยาศาสตร์ใช้ไข่ของยุง 5 ล้านฟองที่มีเชื้อ วูลบัคเคีย ใส่ไว้ในถังน้ำเอาไปตั้งอยู่ในที่ต่างๆของเมือง ทำต่อเนื่องทุกสองสัปดาห์ ติดต่อกันนาน 9 เดือน

ผลที่ได้จากการศึกษา คือ มีเคสของคนในเมืองยกยาการ์ตา ที่เป็นไข้เลือดออกลดลง 77% และนับตั้งแต่ยุงตกแต่งพันธุกรรมถูกปล่อยออกไป คนที่ต้องเข้าโรงพยาบาลเพราะไข้เลือดออกลดลงถึง 86%

วิธีการนี้ ทำให้ไข้เลือดออกลดลงได้จริง และในระยะยาวแล้วอาจหายไปจากเมืองนี้ทั้งหมด

กรณีศึกษาที่ได้ผลดีในเมืองยกยาการ์ตา สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับเมืองใหญ่อื่นๆได้

การใช้ยุงตกแต่งพันธุกรรม ทำให้ไม่ต้องพึ่งพายาฆ่าแมลงที่เป็นสารเคมีซึ่งที่มีผลข้างเคียงกับมนุษย์อีกหลายอย่าง

ความสำเร็จในครั้งนี้ ทำให้นักวิทยาศาสตร์พบหนทางความเป็นไปได้ในกำจัดโรคอื่นๆอีกหลายอย่าง คือ ซิก้า ไข้เหลือง และ ชิคุนกุนยา เพราะโรคเหล่านี้ล้วนมียุงเป็นพาหะในการแพร่ระบาดเช่นกัน

https://www.bbc.com/news/health-57417219

https://www.voathai.com/a/sterile-mosquitoes-tk/3766468.html

Leave a Reply