จีอี เฮลธ์แคร์ (GE HealthCare) เปิดตัวโซลูชันการวินิจฉัยตัวใหม่ในประเทศไทย

นับตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2566 จีอี เฮลธ์แคร์ได้แยกตัวเป็นบริษัทอิสระและเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่ซื้อขายในตลาด NASDAQ และผลพลอยได้จากการแยกตัวครั้งนี้คือการเป็นหนึ่งในตลาดเทคโนโลยีทางการแพทย์ (MedTech) ที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์

ในฐานะที่ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ที่สำคัญ ในปี 2566 นี้ จีอี เฮลธ์แคร์ (GE HealthCare) ได้เปิดตัวโซลูชันการวินิจฉัยตัวใหม่หลายรายการ

จีอี เฮลธ์แคร์ มีความเชี่ยวชาญที่ยาวนานกว่า 100 ปีในฐานะผู้ริเริ่มเทคโนโลยีการแพทย์ที่เชื่อถือได้ และมีบทบาทสำคัญในการนำเสนอโซลูชันที่ช่วยแพทย์ให้สามารถวินิจฉัยได้อย่างแม่นยำ เพิ่มขีดความสามารถและประสิทธิภาพ และช่วยผู้ป่วยให้เข้าถึงการบริการด้านการแพทย์ ได้มากขึ้น

ปัจจุบัน โรงพยาบาลกว่า 600 แห่งในประเทศไทยได้ติดตั้งอุปกรณ์จาก จีอี เฮลธ์แคร์ เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการดูแลรักษา ผู้ป่วยที่ดีขึ้น

จีอี เฮลธ์แคร์ ได้เปิดตัวโซลูชันใหม่เพื่อการวินิจฉัยทางการแพทย์หลายรายการ เช่น การสร้างภาพทางการแพทย์ (IMAGING), อัลตราซาวน์

การสร้างภาพทางการแพทย์(IMAGING):

https://www.gehealthcare.com/en-th/products/imaging

จีอี เฮลธ์แคร์ Imaging นำเสนออุปกรณ์ถ่ายภาพทางการแพทย์อัจฉริยะและโซลูชันซอฟต์แวร์ ซึ่งออกแบบมาเพื่อช่วยให้การวินิจฉัยมีความ แม่นยำยิ่งขึ้น พร้อมช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินการถ่ายภาพ และการสร้างเวิร์กโฟลว์

จีอี เฮลธ์แคร์ มีพอร์ตโพลิโอของโซลูชันการถ่ายภาพที่หลากหลาย ตั้งแต่การตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ไปจนถึงระบบสร้างภาพเพื่อวินิจฉัยและร่วมรักษา

ความปลอดภัยจากรังสี (Radiation safety) เป็นสิ่งสำคัญที่แพทย์ในสาขารังสีวิทยาตระหนักถึง เพื่อแก้ไขปัญหานี้ จีอี เฮลธ์แคร์ ได้พัฒนา DoseWatchTM โซลูชันการสร้างภาพที่ช่วยให้แพทย์สามารถใช้ระดับรังสีที่เหมาะสมกับผู้ป่วยและสามารถนำเสนอข้อมูลที่แม่นยำให้กับผู้ป่วย

ปัจจุบันโซลูชัน DoseWatchTM ได้รับการใช้งานโดยโรงพยาบาลที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุดในประเทศไทย รวมทั้งโรงพยาบาลของรัฐและเอกชนอีก 14 แห่ง จีอี เฮลธ์แคร์ มีผู้มีความรู้และเชี่ยวชาญทางด้านรังสีวินิจฉัยที่ได้รับการยอมรับในประเทศไทย

อัลตราซาวน์:

https://www.gehealthcare.com/en-th/products/ultrasound

จีอี เฮลธ์แคร์ พัฒนาระบบอัลตราซาวนด์ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ เพื่อช่วยให้การประเมินเป็นเรื่องง่าย ช่วยให้การตัดสินใจทางการแพทย์ เป็นไปอย่างรวดเร็วและทำการรักษาได้อย่างแม่นยำ และโซลูชันอัลตราซาวนด์หลายรายการของ จีอี เฮลธ์แคร์ ได้รับการใช้งานในประเทศไทยอย่างแพร่หลาย

Leave a Reply