Mortal Computer อนาคตสมองกล!? เรียนรู้แบบอนาล็อกได้แบบสมองคน ไม่ต้องแยก Hardware กับ Software กินไฟน้อย ต้นทุนต่ำ ปรับขนาดง่าย      

Geoffrey Hinton มีสมญานามว่า “The Godfather of AI” หรือ “The Godfather of Deep Learning”

Neural Network เป็นรูปแบบหนึ่งของ AI ซึ่งออกแบบโดยเลียนแบบการทำงานของสมองมนุษย์ ในขณะที่ Deep Learning เป็นเทคนิคอย่างหนึ่งในการทำงานของ Neural Network

ผลงานของ Geoffrey Hinton ในการนำแนวคิด Neural Network และ Deep Learning มาใช้อย่างมีประสิทธิภาพในปี 2012  ทำให้นักเทคโนโลยีทั่วโลกตระหนักถึงศักยภาพของ AI และเป็นเหตุผลหลักทำให้ AI แพร่หลายอย่างมากในปัจจุบัน

แม้ว่า ฮินตัน จะได้ชื่อว่า “เจ้าพ่อปัญญาประดิษฐ์” แต่ที่จริงแล้วสิ่งที่เขาเชื่อและสนใจอยากสร้าง คือ คอมพิวเตอร์ที่ทำงานได้เหมือนกับการทำงานของสมองคน

วันนี้เขาได้เสนอแนวคิดใหม่ของสมองกล ซึ่งอาจเป็นคอมพิวเตอร์แห่งอนาคต คือ “Mortal Computer”

ผลงานวิจัยและการค้นพบของ ฮินตัน และทีมงานของเขาหลายอย่าง ซึ่งเป็นการปฏิวัติวงการ AI ในอดีตที่ผ่านมา ทำให้แนวคิด “Mortal Computer” ได้รับความสนใจ แต่ยังไม่มีใครรู้แน่ชัดว่าจะเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปหรือไม่?

Mortal หมายถึง ตายได้ ไม่เป็นอมตะ เหมือนกับคนที่ไม่ได้อยู่ค้ำฟ้าตลอดกาล

ฮินตัน กำลังเสนอแนวคิดการสร้างคอมพิวเตอร์ที่ทำงานเหมือนสมองมนุษย์ ไม่จำเป็นต้องเรียนรู้อย่างมีแบบแผนชัดเจนเหมือนระบบคอมพิวเตอร์ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน แม้จะได้ข้อมูลแบบ Analog ป้อนเข้ามา มันก็สามารถเรียนรู้ได้ สิ่งที่ได้เรียนรู้จากกรณีศึกษาหนึ่ง สามารถเอาไปปรับใช้กับเหตุการณ์หรือเรื่องราวที่แตกต่างกันได้

Mortal Computer ไม่ต้องใช้ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่แยกส่วนกัน สร้างโดย Nano Technology หรือวิธีการขั้นสูงอื่นๆ

ประโยชน์ที่เด่นชัดที่สุดของ Mortal Computer คือ ใช้พลังงานต่ำมากๆ ไม่ต่างจากการใช้พลังงานในการคิดและทำงานของสมองมนุษย์

ในขณะที่สมองมนุษย์กินพลังงานไม่กี่วัตต์ แต่สมองกลที่เราใช้อยู่วันนี้กินไฟในระดับเมกะวัตต์

แม้ว่าคอมพิวเตอร์ตามแนวคิดใหม่นี้จะไม่มีความเป็นอมตะ แต่สามารถถ่ายโอนข้อมูลไปยังคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นได้ แบ่งปันความรู้ระหว่างกันได้

โดยสรุป คือ Mortal Computer เป็นแนวคิดใหม่ที่ต้องการสร้างคอมพิวเตอร์ที่ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ต้นทุนการผลิตต่ำ ปรับขนาดง่าย เอาฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์รวมอยู่ในที่เดียวกัน มีวิธีการเรียนรู้ข้อมูลได้หลากหลาย ซึ่งไม่ต่างจากการทำงานของสมองมนุษย์

ถ้าแนวคิดนี้ได้รับการยอมรับ และมีการพัฒนาในวงกว้างจริงๆ โอกาสที่เราจะได้เห็น AGI หรือ AI ที่คิดได้เหมือนคนหรือเหนือกว่าคน จะเป็นจริงเร็วขึ้น!!!

https://www.youtube.com/watch?v=sghvwkXV3VU&t=8s

Leave a Reply