พลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์เข้มข้น คุมมุมรับแสงกระจกสะท้อนใส่หอคอย ให้ความร้อน 1,200 ̊ ใช้ผลิตไฮโดรเจน บิล เกตส์ ผู้สนับสนุนเงินทุนรายใหญ่

การทดสอบพันธุกรรม ธุรกิจแสนล้าน เพื่อ ความบันเทิง การศึกษา สุขภาพ สายพันธุ์สัตว์/พืช บ่งชี้ความแตกต่าง ชีวิตมนุษย์ ก็กำหนดได้ด้วยพันธุกรรม