ผู้ก่อตั้งสตาร์ทอัพที่ประสบความสำเร็จมีอายุเฉลี่ย 45 ปี อายุมากกว่ามีโอกาสสำเร็จมากกว่า งานหนักคือการหาเงินหล่อเลี้ยงบริษัทให้อยู่รอด