ไม่ต้องฆ่าสัตว์มาทำอาหารสัตว์เลี้ยง โปรตีนไบโอเทคสร้างจากห้องแล็บ เลือดไก่สกัดดีเอนเอ ผสมจุลินทรีย์ ใส่ถังหมักเพื่อผลิตโปรตีนจากสัตว์