แหล่งเงินทุนของเถ้าแก่ “สตาร์ทอัพ” CROWD, VENTURE, SPAC, ICO, IPO ถ้าผู้ลงทุนเห็นโอกาส จะอัดฉีดเงินให้ แต่ลงทุน “ล้มเหลว” มากกว่า “สำเร็จ”

ดาวเทียมรุ่นใหม่เจาะเข้าถึงทุกพื้นที่ที่บนโลก ทะลุทะลวง เมฆหมอก ฝน ความมืด เห็นทุกอย่างแม้อยู่ในห้อง มีตาเอ็กซเรย์เหมือนตาซุปเปอร์แมน