แหล่งเงินทุนของเถ้าแก่ “สตาร์ทอัพ” CROWD, VENTURE, SPAC, ICO, IPO ถ้าผู้ลงทุนเห็นโอกาส จะอัดฉีดเงินให้ แต่ลงทุน “ล้มเหลว” มากกว่า “สำเร็จ”

ดาวเทียมรุ่นใหม่เจาะเข้าถึงทุกพื้นที่ที่บนโลก ทะลุทะลวง เมฆหมอก ฝน ความมืด เห็นทุกอย่างแม้อยู่ในห้อง มีตาเอ็กซเรย์เหมือนตาซุปเปอร์แมน

ฟาร์มปลูกผักปลอดสารพิษแนวตั้ง 14 ชั้น ได้พื้นที่เพราะปลูก 75,000 ตารางฟุต ผลผลิตมากถึง 1,000 เมตริกตันต่อปี ใช้หุ่นยนต์ ใช้พลังงานลม ใช้ไฟ LED